La Vita È Bella

La Vita È Bella

Title:
Alternate Titles:
Media:
Dates of Release:
Barcode: -
Released by:
Director:
Producer:
Duration:
Language:
Subtitles:


Blurb in original language: (Dutch)
Italië, 1939. Guido, een grote levensoptimist is verliefd op Dora, die als bruid beloofd is aan een fascistische bureaucraat. Zoals in een sprookje ontvoert Guido zijn geliefde op de dag van haar verloving. Vijf jaar later krijgen ze een zoon.
Intussen is in Italië de rassenwet in werking getreden en wordt Guido – omdat hij een jood is – samen met z’n zoon naar een concentratiekamp gedeporteerd. Omdat de levensomstandigheden in het kamp erbarmelijk zijn, is Guido vastbesloten zijn zoon tegen alles en iedereen te beschermen. Hij slaagt erin zijn angst te overwinnen en zijn gevoel voor humor te laten zegevieren. Tegen iedereen die het wil horen vertelt hij dat het leven, ondanks alles, wondermooi is!


Blurb translated in English:
Italy, 1939. Guido, a true optimist in life is in love with Dora, who is promised as a bride to a fascist bureaucrat. As in a fairy tale Guido kidnaps his beloved on the day of her engagement. Five years later they get a son.
Meanwhile the racial laws have been put into effect in Italy and Guido - because he is a Jew – is together with his son deported to a concentration camp. Because the living conditions in the camp are poor, Guido becomes determined to protect his son against everything and everyone. He manages to overcome his fear and to let his sense of humor triumph. To anyone who wants to hear, he tells that life, despite everything, is wonderful!