The Story of Fascism

The Story of Fascism

Title: The Story of Fascism
Alternate Titles: -
Media: DVD (2)
Dates of Release: 2008
Barcode: 8717344723183
Released by: Just Entertainment
Director: Gianni Ubaldo Canale
Producer: Franco Rostagno
Duration: 300 minutes
Language: English
Subtitles: Dutch


Blurb in original language: (Dutch)
Na de Eerste Wereldoorlog heerste er veel onrust in Italië. De socialisten streefden naar een revolutie, hervormingsgezinden wilden de democratie herstellen, de middenklasse verlangde vooral naar orde en zekerheid. In dit explosieve spanningsveld richtte Benito Mussolini op 23 maart 1919 in Milaan de “Fasci di Combattimento” op. Deze fascistische knokploegen bestonden voor een groot deel uit soldaten die aan het front hadden gevochten. Het fascisme was geboren. Mussolini droomde ervan het Romeinse rijk in ere te herstellen en vond dat het hele Middellandse Zeegebied onder Italiaans gezag hoorde te vallen, net als in de tijd van de Romeinen. Maar om dit doel te bereiken, had hij de hulp van Nazi-Duitsland nodig. Deze documentaire combineert historische archiefbeelden met reconstructies en geeft zo een uniek inzicht in de opkomst en ondergang van het fascisme en de rol die Mussolini daarbij heeft gespeeld. Ook Mussolini’s samenwerking met Adolf Hitler komt uitgebreid aan de orde.


Blurb translated in English:
After the First World War there was much unrest in Italy. The Socialists sought a revolution, reformers wanted to restore democracy, the middle class longed especially for order and security. In this tense situation Benito Mussolini founded on March the 23rd 1919 in Milan the"Fasci di Combattimento". These fascist gangs were largely made up of soldiers who had fought at the front. Fascism was born. Mussolini dreamed of restoring the Roman Empire and felt that the Mediterranean was supposed to fall under Italian jurisdiction, as in Roman times. But to achieve this goal, he needed the help of Nazi Germany. This documentary combines period footage with historical reconstructions, and thus gives a unique insight into the rise and fall of fascism and the role played by Mussolini. Also Mussolini's association with Adolf Hitler is discussed in detail.