Vincere. Het verhaal van Mussolini’s geheime liefde

Vincere. Het verhaal van Mussolini’s geheime liefde

Title:
Alternate Titles:
Media:
Dates of Release:
Barcode: -
Released by:
Director:
Producer:
Duration:
Language:
Subtitles:


Blurb in original language: (Dutch)
Het leven van Mussolini herbergt een geheim: een ongewenste vrouw en zoon, die uiteindelijk onder verdachte omstandigheden om het leven komen.

Als Ida (Giovanna Mezzogiorno) Mussolini (Filippo Timi) ontmoet in Milaan, is zij op slag verliefd. De nog jonge Mussolini is een fanatiek socialist die zegt het volk te willen leiden naar een betere toekomst. Om zijn noodlijdende krant Il popolo d’Italia te kunnen financieren, verkoopt Ida haar hele hebben en houden. De twee worden geliefden en Ida baart een zoon.
Wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, gaat Mussolini in dienst bij het leger en verdwijnt hij uit Ida’s leven.
Als Ida hem terugvindt in een militair hospitaal, is hij net opnieuw getrouwd.
Woedend eist Ida haar rechten op als zijn “echte vrouw” – en moeder van zijn eerste zoon. Ida wordt met geweld afgevoerd en opgesloten in een inrichting. Maar ook daar geeft zij zich niet gewonnen…

Voor het verfilmen van deze verzwegen episode uit het leven van Mussolini baseerde regisseur Marco Bellocchio zich op het boek La moglie di Mussolini van Marco Zeni.


Blurb translated in English:
The life of Mussolini holds a secret: an unwanted wife and son, who are eventually killed under suspicious circumstances.

When Ida (Giovanna Mezzogiorno) meets Mussolini (Filippo Timi) in Milan, she falls in love. The young Mussolini is a socialist fanatic who claims to want to lead the people towards a better future. To financially support his newspaper Il Popolo d'Italia, Ida sells all her belongings. The two become lovers and Ida gives birth to a son.
When World War I breaks out, Mussolini joins the army and disappears from Ida's life.
When Ida finds him back in a military hospital, he just married again.
Furiously Ida claims her right of being his "real wife" - and mother of his first son. Ida is forcibly removed and put in an institution. But even there she does not give up her struggle ...

For making this film about the secret episode in the life of Mussolini director Marco Bellocchio based his storyline on the book La moglie di Mussolini of Marco Zeni.