El Alamein. The line of fire

El Alamein. The line of fire

Title:
Alternate Titles:
Media:
Dates of Release:
Barcode: -
Released by:
Director:
Producer:
Duration:
Language:
Subtitles:


Blurb in original language: (Dutch)
Egypte 1942. De Geallieerden drijven het Duits-Italiaanse leger terug. De uitgeputte Italiaanse troepen, in de steek gelaten door hun Duitse bondgenoten, worden in het nauw gedreven nabij El Alamein. Heimwee naar hun land en gezin verscheurt de soldaten, terwijl hun aantal zienderogen slinkt. Ver in de minderheid en slechts gewapend met hun moed en doorzettingsvermogen, zijn ze vastbesloten stand te houden tegen de Britse overmacht. Met één van de meeste epische en heroïsche veldslagen tot gevolg…


Blurb translated in English:
Egypt 1942. The Allies drive the German-Italian army back. The exhausted Italian troops, abandoned by their German allies, are cornered near El Alamein. Homesickness for their country and families is tormenting the soldiers, while their numbers are dwindling rapidly. Outnumbered and armed only with their courage and perseverance, they are determined to holdout against the British supremacy. With one of the most epic and heroic battles as a result ...